Vlada usvojila set predloga pravosudnih zakona kojima se sprovode promene Ustava

Vlada je usvojila Predlog zakona o sudijama koji se odnosi na pitanja nezavisnosti sudija, uslova za njihov izbor, stalnost, nepremestivost, imunitet, kao i nespojivost poslova sa sudijskom funkcijom, saopštila je Vlada Srbije.

Najvažnija izmena u vezi sa izborom sudija je ta što sudije više ne bira Narodna skupština već Visoki savet sudstva, dok je najvažnija novina u odredbama koje uređuju rad sudija porotnika ta što celokupan proces vodi takođe Visoki savet sudstva a ne, kao do sada, Ministarstvo pravde, navodi se u saopštenju.

Predlogom zakona o Visokom savetu sudstva propisuje se položaj, nadležnost, organizacija i način rada tog saveta, uslovi i postupak za izbor izbornog člana, trajanje mandata i prestanak njegove funkcije.

Savet je nezavisan državni organ koji obezbeđuje i jemči nezavisnost suda, sudije, predsednika suda i sudije porotnika.

Savet sarađuje sa Visokim savetom tužilaštva, drugim organom Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave ili gradske opštine, javnom službom, imaocem javnih ovlašćenja i drugim fizičkim i pravnim licem, pravosudnim savetom druge države i međunarodnom organizacijom.

Usvojen Predlog zakona o javnom tužilaštvu  

Članovi Vlade usvojili su i Predlog zakona o javnom tužilaštvu koji ima za cilj jačanje samostalnosti nosilaca javnotužilačke funkcije i stalnosti te funkcije. Nova zakonska rešenja precizno uređuju organizaciju i nadležnost javnog tužilaštva, uslove, postupak za izbor i prestanak funkcije, prava i dužnosti, vrednovanje njihovog rada, disciplinsku odgovornost i drugo.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o uređenju sudova kojim se utvrđuje osnivanje, ukidanje, vrste, delokrug i stvarna nadležnost suda, unutrašnje uređenje, sudska uprava i osoblje, pravosudna uprava, obezbeđivanje suda i sredstva za rad sudova.

Takođe su uređena načela sudske vlasti i njenog operacionalizovanja kroz sudove kao državne organe sa jasno opredeljenom ulogom i mestom u sistemu podele vlasti.

Usvojen Predlog zakona o Visokom savetu tužilaštva 

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o Visokom savetu tužilaštva kojim se određuje položaj, nadležnost, organizacija i način rada Visokog saveta tužilaštva, kao i uslovi i postupak za izbor izbornog člana Saveta.

Sedište Saveta je u Beogradu, ima ukupno 11 članova – pet javnih tužilaca koje biraju nosioci javnotužilačke funkcije, četiri istaknuta pravnika koje bira parlament i vrhovni javni tužilac i ministar nadležan za pravosuđe, kao i članovi po položaju.

Savet sarađuje sa Visokim savetom sudstva, drugim organom Republike Srbije i autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave ili gradske opštine, javnom službom, imaocem javnih ovlašćenja i drugim fizičkim i pravnim licem, pravosudnim savetom druge države i međunarodnom organizacijom.

Ministarstvo pravde: Novim predlogom zakona se trajno rešava status tužilaca

Ministarstvo pravde saopštilo je da je Predlogom zakona o javnom tužilaštvu predviđeno da se putem izbora trajno rešava status nosioca javno-tužilačke funkcije, a ne privremeno kroz upućivanje, koje u nekim slučajevima sada traje i do 12 godina.

Privremeno upućeni zamenici iz osnovnih javnih tužilaštava će ostati u višim do isteka perioda upućivanja, a Visoki savet tužilaštva će, kako preciziraju iz Ministarstva, za to vreme u skladu sa budućim zakonom da raspiše konkurs za popunu javnotužilačkih mesta.

Dodaju da je cilj promena Ustava bio da Visoki savet tužilaštva, kao organ koji štiti samostalnost javnog tužilaštva i nosilaca javno-tužilačkih funkcija, upravo preuzme odgovornost za upravljanje javnim tužilaštvom i njegov rad učini efikasnim. Ovim nacrtom zakona je, kako preciziraju, predviđeno da javni tužilac može iz opravdanih razloga bude privremeno upućen u drugo javno tužilaštvo istog ili neposredno nižeg stepena najduže na tri godine.

Iz Ministarstva ističu i da je Venecijanska komisija u mišljenju o nacrtima javno-tužilačkih zakona ukazala da privremena upućivanja nisu pravi način za rešavanje takvih strukturnih pitanja, jer stvara nepotrebnu nesigurnost za javne tužioce i potencijalni rizik od proizvoljne primene takvih upućivanja.

U mišljenju se navodi i da strukturna pitanja treba rešavati redovnim izborom i popunjavanjem upražnjenih javno-tužilačkih mesta, što je zadatak koji je poveren Visokom savetu tužilaštva.

Dodaju da će i Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije biti usklađen sa odredbama Zakona o javnom tužilaštvu u pogledu privremenog upućivanja javnih tužilaca.

Source

Sviđa Vam se Članak? Podelite...

Podelite na Facebook
Podelite na Twitter
Podelite na Linkdin
Podelite na Pinterest
Podelite na WhatsApp
Podelite putem mejla

Blitz.rs

Ostavite komentar