Влада усвојила Предлог за измену Закона о подстицајима у пољопривреди

Измењеним законским решењима, између осталог, ближе се уређује електорнско поступање Управе за аграрна плаћања у покретању и вођењу поступака за остваривање права на подстицаје сходно прописима који важе у тој области. 

Тако, пољопривредници више неће морати да прибављају папирне исправе из службних евиденција органа државне управе нити да их достављају путем поште или лично на писарници републичких органа управе у Београду, чиме су значајно смањени трошкови за странку, саопштено је из Владе.

На седници је донета Одлука о оснивању Координационог тела за споразуме о узајамном подстицају и заштити улагања које ће имати задатак да разматра питања и координира и усмерава рад органа државне управе у вези са припремом, преговарањем и закључивањем међународних уговора о заштити и подстицају улагања, извршења закључених међународних уговора и примену унутрашњих прописа у области међународних уговора које закључује Република Србија.

Чланови Владе усвојили су Предлог закона о изменама и допунама Закона о странцима и Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца, чиме се омогућава да страни држављани, у јединственом поступку, остваре истовремено право на привремени боравак и рад у Србији, кроз јединствен поступак потребне провере везане како за одобрење привременоr боравка тако и радне дозволе.

Након тога, уколико су испуњени законски услови, издаје се јединствена дозвола. Издавање јединствене дозволе, односно дозволе за боравак и рад, у потпуности је дигитализован, с обзиром на то да се тај захтев може поднети искључиво електронским путем.

Такође, јединствени веб портал садржаће на једном месту све информације у вези са уласком, боравком и радом странаца у Србији.

Донета је и Одлука о образовању Савета за права детета као радног тела Владе од изузетноr значаја за промовисање, остваривање и заштиту права детета. Циљеви Савета биће остварени реализацијом бројних задатака и кроз самосталне и мултисекторске активности релевантних субјеката, а његово континуирано и делотворно функционисање је, такође, обавеза Републике Србије у процесу придруживања Европској унији.

Реализација четири пројекта у Подунављу

Влада је донела Закључак којим се одобрава реализација четири пројекта на подручју Подунавља за унапређење туристичке инфраструктуре – изградња спортско-рекреативног центра са ауто-кампом у Ковину, изградња бициклистичке стазе дуж дунавског насипа од Врачевог Гаја до Старе Паланке на територији општине Бела Црква, изградња бициклистичко-пешачке стазе, са расветом, од Тврђаве Рам до Сребрног језера дужине 10 километара на територији општине Велико Градиште и уређење спортско-рекреативног комплекса дуж кеја у Новом Саду.

На седници је усвојена и Уредба о „Борачкој споменици”, као вид признања и захвалности борцима и ратним војним инвалидима за учествовање у одбрани отаџбине.

Овом уредбом утврђени су услови, начин додељивања, рангови и изглед „Борачке споменице“, као и начин вођења евиденције о додељеним „Борачким споменицама“, саопштила је Влада Србије.

Source

Sviđa Vam se Članak? Podelite...

Podelite na Facebook
Podelite na Twitter
Podelite na Linkdin
Podelite na Pinterest
Podelite na WhatsApp
Podelite putem mejla

Blitz.rs

Ostavite komentar