Влада о грађевинским дозволама, трансплатацији органа и Отвореном Балкану

Чланови Владе усвојили су Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи којим се убрзавају процедуре за издавање грађевинских дозвола, укидају препреке, као што је конверзија уз накнаду, и омогућава да процес издавања дозвола буде транспарентнији и у циљу веће заштите грађана и оних који граде.

Изменама се уводи сертификат зелене градње за све јавне објекте, као и све објекте преко 10.000 квардата чиме ће Србија постати једна од првих земаља у Европи која ће у потпуности примењивати те сертификате.

Изменама овог закона такође се уводе енергетски пасоши и заштита грађана, па ће инвеститор морати да обезбеди осигурање од штете трећим лицима. Новина је и обавеза да инвеститор, пре добијања употребне дозволе, преда доказе о кретању грађевинског отпада, чиме се решава проблем дивљих депонија.

Измене Закона обавезују инвеститора да о свом трошку поправи улице које је оштетио проласком камиона приликом изградње објекта, а ако то не уради постојаће гаранција из које ће локална самоуправа моћи да изврши поправку.

Чланови Владе усвојили су Предлог закона о изменама и допунама Закона о железници којим се прецизира надлежност Дирекције за железнице и спроводи даљи поступак усклађивања са правним тековинама Европске уније ради успостављања јединственог европског железничког подручја.

Како до већег броја донатора и трансплатација органа

На седници је усвојен Предлог закона о изменама и допунама Закона о пресађивању људских органа, како би се омогућило повећање броја обављених поступака пресађивања људских органа у циљу унапређења здравља грађана Србије и квалитета здравствене заштите, у складу са савременим стандардима медицинске науке и праксе у овој области.

Овим изменама се, поред осталог, јасно и прецизно уређује питање односа за живота изражене воље потенцијалног даваоца органа и воље његових сродника, односно обим права сродника умрлог лица.

Измењеним и допуњеним решењима јасније се дефинишу дужности координатора за даривање људских органа пре него што се започну процедуре преузимања органа, као и поступци упознавања и комуникације са члановима породице. Такође, јасније се дефинишу задужења Управе за биомедицину, али и појам прекршаја.

Интервентна продаја брашна

Влада је усвојила и Закључак о сагласности да Републичка дирекција за робне резерве произвођачима хлеба интервентно прода 32.000 тона пшеничног брашна „Т-500” са циљем очувања стабилности пекарске индустрије, помоћи произвођачима хлеба и заштитите стандарда грађана Србије.

Произвођачима хлеба брашно ће бити испоручивано на основу спискова Министарства унутрашње и спољне трговине по цени од 27 динара по килограму, без ПДВ-а, односно са 29,70 динара по килограму, са ПДВ-ом.

Дигитална трансформација административних послова

На седници је усвојен Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир” за период 2023-2025. године са Акционим планом, који представља документ јавне политике којим се детаљније разрађују циљеви и мере утврђене усвојеним документима јавних политика у вези са оптимизацијом и дигиталном трансформацијом административних поступака који се тичу привреде и грађана на републичком, покрајинском и локалном нивоу.

Спровођењем планираних мера и активности које се односе на попис, оптимизацију и дигитализацију, биће унапређена  сигурност, транспарентност и предвидљивост пословног окружења и остварено смањење оптерећења привреде и грађана административним трошковима исказаним њиховим учешћем у БДП-у.

На овај начин унапредиће се и Регистар административних поступака и осталих услова пословања, који представља јединствену електронску базу свих административних поступака које спроводе ограни јавне управе како би заинтересовани привредници и грађани могли једноставно и лако да буду информисани о свему што им је потребно да би добили одређену дозволу, остварили одређено право или испунили своју законску обавезу. 

Портал Регистра омогућиће да се све информације о свим административним поступцима нађу на једном месту, чиме ће бити предупређене гужве на шалтерима. Оптимизација и дигитализација  административних поступака представљају један од кључних захтева на путу реформе јавне управе орјентисане ка крајњим корисницима – грађанима, привреди, али и самој  јавној управи.

„Балкан Трек“ за бољу видљивост земаља региона

Чланови Владе дали су сагласност да се у оквиру иницијативе Отворени Балкан подржи студијска посета 50 студената мастер и докторских студија са универзитета Харвард (Велика Британија) и МИТ (САД) земљама Отвореног Балкана од 18. до 26. маја 2023. године, под називом „Балкан Трек”. Републику Србију, Северну Македонију и Албанију посетиће студенти из 17 различитих земаља, са свих континената, изузев Аустралије.

Циљеви „Балкан Трека“ су: представљање опште политичке ситуације земаља Отвореног Балкана, подизање видљивости економских резултата и планова за будући развој, упознавање са културом, историјом, религијом и гастрономијом наших народа и изградња веза са младим професионалцима и дугорочно повезивање са регионом.

Фокус посете биће будућност региона – кроз разговоре са највишим државним званичницима, представљање иницијатива и пројеката и изградња личних мрежа са професионалцима у земљама Отвореног Балкана. На овај начин, биће повећана видљивост наших земаља и постављени темељи за заједничке пројекте у будућности.

Source

Sviđa Vam se Članak? Podelite...

Podelite na Facebook
Podelite na Twitter
Podelite na Linkdin
Podelite na Pinterest
Podelite na WhatsApp
Podelite putem mejla

Blitz.rs

Ostavite komentar