Влада дала сагласност за откуп 50.000 тона пшенице за робне резерве

Меркантилна пшеница, која ће бити откупљена од физичких лица – носилаца регистрованих пољопривредних породичних газдинстава у колични до 100 тона по пољопривредном газдинству, треба да је домаћеr порекла, зрела, здрава, без било каквих назнака плесни, страних мириса и укуса и погодна за људску исхрану. Такође, неопходно је да буде незаражена пшеничним болестима и штеточинама, стоји у саопштењу са седнице Владе.

Чланови Владе усвојили су Уредбу о утврђивању плана управљања водама на територији Републике Србије до 2027. године којом се утврђује програм мера које је потребно спровести до те године ради достизања постављених циљева животне средине дефинисаних за сва водна тела површинских и подземних вода. Израда плана је и део процеса примене Оквирне директиве о водама Европске уније.

Управљање водама у Србији одвија се кроз израду и спровођење кључних планских докумената, планова којима се уређује заштита од штетног дејства вода, као и планова којима се уређује заштита вода, односно план заштите вода од заrађивања и програм мониторинга.

На седници је усвојена Уредба о проглашењу специјалног резервата природе Увац чиме се обезбеђује очување атрактивних, спектакуларних морфолошких особености овог подручја. Присуство једне од најређих врста лешинара код нас, белоглавог супа, овом подручју даје посебност, док високе литице Увца настањују строго заштићене биљне врсте – орхидеје: врећасти каћун, каћун и медени каћунак, као и низ других биљака, риба, птица, сисара…

Доношењем Уредбе остварује се низ позитивних ефеката у домену циљева утврђених Просторним планом Републике Србије, стратешким документима у области заштите природе, животне средине и одрживог развоја и међународним уговорима и програмима, а пре свега повећање површине заштићених подручја и заштита биодиверзитета и геодиверзитета, посебно еколошки значајних подручја, наводи се у саопштењу са седнице Владе.

Source

Sviđa Vam se Članak? Podelite...

Podelite na Facebook
Podelite na Twitter
Podelite na Linkdin
Podelite na Pinterest
Podelite na WhatsApp
Podelite putem mejla

Blitz.rs

Ostavite komentar