Оптужен мушкарац у Смедереву да је складиштио опасан отпад

Оптужени је као одговорно лице у својој предузетничкој радњи, противно прописима, складиштио опасан отпад и то отпадне бојлере, шпорете, машине за прање веша и судова, фрижидере и замзиваче, опрему за осветљење и праћење и надзор, лап-топове и мониторе, затим компресоре од расхладних уређаја у количини преко 100 комада, зауљене склопове мотора и мењача од отпадних возила преко 100 комада.

Инспекцијским прегледом Републичког инспектора за заштиту животне средине, дана 12.09.2022. године, констатован је електронски и електрични отпад свих разреда и индексних бројева, као и укупна количина истог, који је оптужени складиштио без дозволе надлежног органа и на начин којим се угрожава животна средина.

Оптужним актом је предложено да се осуди на казну затвора у трајању 6 месеци као и новчану казну.

Категоризација отпада извршена у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног оптада, као и Правилником о категорији, испитивању и калсификације отпада којима се, између осталог, предвиђа да се складиштење има вршити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине.

Такође су Каталогом отпада предвиђене листе отпада према њиховој природи или активности којом се стварају, компоненти које га чине опасним, поступака одлагања и поновног коришћења, граничне вредности концентрације опасних компоненти итд.

Поред наведеног, прописи утврђују и врсте параметара за одређивање физичко-хемијских особина, врсте параметара за испитивање отпада за потребе термичког третмана; врсте параметара за испитивање отпада и испитивање елуата намењеног одлагању; врсте, садржина и образац извештаја о испитивању отпада и начин и поступак класификације отпада.

Source

Sviđa Vam se Članak? Podelite...

Podelite na Facebook
Podelite na Twitter
Podelite na Linkdin
Podelite na Pinterest
Podelite na WhatsApp
Podelite putem mejla

Blitz.rs

Ostavite komentar