Новосадски „Пијани сат” у сигурним рукама породице Лукачи

Ни снежни априлски дан није спречио Лајоша, ковача из Новог Сада, да обиђе кулу са сатом. Зима не прија механизму, па сат касни, због чега га мора поново наштеловати. То га је вратило у сећање 35 година уназад, када се први пут срео са његовим механизмом.