МУП: Надзор над радом стрелишта

МУП је саопштио да се надзор се врши у циљу контроле одговорне, као и затечених запослених особа – да ли имају издата одобрења за рапоређивање запослених особа која долазе у контакт са оружјем (морају испуњавати све услове из чл. 11 Закона о оружју и муницији).

Контролисаће се и просторно-технички услови за безбедан смештај и чување оружја, односно да ли је оружје ускладиштено на законом прописан начин у месту седишта правног лица, односно да ли је смештено у посебној просторији у металним ормарима, касама, сефовима и трезорима и да ли се оружје држи одвојено од муниције.

МУП ће у стрелиштима проверавати и да ли затечено оружје одговара броју и подацима о оружју који се за то правно лице воде у евиденцијама овог министарства.

Контролисаће се и евиденција о набављеном оружју и основним деловима; набављеној муницији; о потрошеној муницији и о запосленима – да ли се евиденције воде на прописаним обрасцима, да ли се воде уредно и ажурно и да ли се чувају трајно, да ли се уредно издају прописане исправе за пренос оружја и муниције.

Провераваће се и евиденција о особама обученим за руковање ватреним оружјем и издатим потврдама о похађању обуке и издатим уверењима о обучености у руковању ватреним оружјем уколико се на стрелишту изводи и обука у руковању ватреним оружјем.

Такође, у надлежности Сектора за ванредне ситуације је издавање мишљења о испуњености просторно-техничких услова за безбедан смештај и чување оружја и муниције, као и давање мишљења у вези са коришћењем стрелишта, саопштио је МУП.

Source

Sviđa Vam se Članak? Podelite...

Podelite na Facebook
Podelite na Twitter
Podelite na Linkdin
Podelite na Pinterest
Podelite na WhatsApp
Podelite putem mejla

Blitz.rs

Ostavite komentar