Израда металних платних картица опасан тренд, увек постоји ризик од злоупотребе

Народна банка Србије је раније, поводом понуда за израду платне картице на металној подлози и са другачијим дизајном, упозорила кориснике платних картица издатих у Србији да их не достављају трећим лицима, нити да постојеће замењују новом картицом са измењеним дизајном и новим материјалом.