Директорат: Нема информација о наводном повећању нивоа радиоактивности у Украјини

Како се наводи у саопштењу које потписује директор Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије Слађан Велинов, актуелне измерене вредности нивоа зрачења на територији Европе, укључујући и Украјину, доступне су на европској платформи за размену радиолошких података EURDEP и платформи Међународне агенције за атомску енергију IRMIS, за сада не потврђују испуштање радиоактивних материја у животну средину нити указују на потребу спровођења мера заштите од јонизујућег зрачења.