Да ли је потребно доносити правилнике за коришћењe друштвених мрежа на радном месту

Право на заштиту личних података и приватности једно је од основних људских права. Са наглим развојем дигиталне технологије и интернета, ово право озбиљно је доведено у питање.