Zajednički rad stručnjaka i porodice za napredovanje dece sa teškoćama u razvoju

Projekat rane podrške oslanja se na tri stuba: socijanu i zdravstvenu zaštitu i obrazovanje. Intersektorski tim, koji čine: psiholozi, defektolozi, vaspitači, logopedi, zdravstveni radnici, svoj rad i pristup prilagođavaju potrebama svakog deteta i njegove porodice.

Zato je presudno blagovremeno prepoznavanje razvojnih smetnji i podrške kroz usluge rane intervencije.

„Probamo da razumemo roditelje i njihove prioritete i njihove brige, uvažavamo ih, razmišljamo o njima zajedno sa roditeljima i onda podržavamo ono što je roditelju najbitnije i najprioritetnije, a ne ono što mi kao stručnjaci mislimo da je njima potrebno“, kaže Ivana Jokić, psihološkinja PU „Nada Naumović“.

Takav, zajednički prisup je delotvorniji, i daje dobre rezultate. U poznatom okruženju, kod kuće i u vrtiću, usvajanjem novih veština, povećava se funkcionalnost deteta i cele porodice. A svaka je priča za sebe.

„Mi ostvarujemo konsultacije sa jednim stručnjakom iz tima za intervencije za razvoj deteta. S njom smo u stalnom kontaktu, ona nam daje sugestije i smernice“, rekla je Daliborka Paunović iz Kragujevca.

Psihološkinja Ivana Jokić objašnjava: „Pružamo podršku znači emotivne prirode, informativne prirode, i ojačavamo ih, kako bi oni bili autonomni u donošenju jednog jedinstvenog plana koji će podržati i njihovo dete i njih kao čitavu porodicu.“

Dalje, rana intervencija je skup mnogobrojnih inovativnih mera i usluga. U Kragujevcu, pored toga u saradnji sa UNICEF-om, formirana je i radna grupa koja sprovodi i program podsticajnog roditeljstva.

„Cilj radne grupe nije sam po sebi, da se fomira rana grupa, već da uspostavi primere dobre prakse, koje ćemo širiti dalje po regionu i utvrdio predlog mera za 2022. godinu, gde je osnovni zadatak, da se poveća obuhvat dece u predškolskom obrazovanju“, navodi Nikola Ribarić iz Skupštine grada Kragujevca.

Prioriteti Grada su i uvođenje novih programa podrške porodicama i deci na ruralnom podučju, uključivanje civilnog sektora i pomoć patronažnoj službi. Mere koje se prožimaju i u najranijem periodu otkrivaju razvojne probleme kod dece.

Source

Sviđa Vam se Članak? Podelite...

Podelite na Facebook
Podelite na Twitter
Podelite na Linkdin
Podelite na Pinterest
Podelite na WhatsApp
Podelite putem mejla

Blitz.rs

Ostavite komentar