„Predlog zakona će unaprediti kvalitet pružanja usluga socijalne zaštite“

Darija Kisić Tepavčević je napomenula da je zakon deo strateškog rešenja kako će se sprovesti prelazak sa institucionalne zašitite korisnika na život u zajednici, što je jedan od osnovnih strateških ciljeva socijalne zaštite Republike Srbije.

„Zakon podstiče razvoj raznovrsnih i uvođenje novih socijalnih usluga u zajednici i uključivanje u sferu pružanja usluga što više različitih aktera. Ponuđena rešenja podržavaju i afirmišu porodicu kao najbolji primer i okvir zaštite osetljivih grupa, te podsticanje razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici“, navela je Kisić Tepavčević predstavljajući zakon u Skupštini.

Kisić Tepavčevićeva je ukazala da predloženi zakon treba da unapredi položaj korisnika usluga privremenog smeštaja, bez diskriminacije, pod ravnopravnim uslovima, uz aktivno, efektivno i informisano učešće svih lica koja učestvuju u donošenju odluka koje utiču na život i prava korisnika, u skladu sa pristupom zasnovanim na ljudskim pravima.

Zakon, takođe, treba da omogući zaštitu prava korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti, kroz kontinuirano osposobljavanje korisnika za samostalan život i puno i ravnopravno učešće u društvu i ostvarivanje socijalne inkluzije, dodala je Kisić Tepavčevićeva.

Prema rečima Kisić Tepavčević, predloženim zakonom se obezbeđuje adekvatna i blagovremena celovita zaštita i sigurnost korisnika, sa jasno određenim pravima i obavezama korisnika, kao i pravima, obavezama i odgovornostima pružaoca usluge, u skladu sa voljom i željom korisnika, odnosno najboljim interesom maloletnog korisnika.

Ovaj zakon će indirektno, istakla je Kisić Tepavčević, uticati i na porodice, bliska lica iz okruženja onih koji su smešteni u ustanovama socijalne zaštite, kao i na zaposlene u tim ustanovama, navedeno je u saopštenju Ministarstva rada.

Source

Sviđa Vam se Članak? Podelite...

Podelite na Facebook
Podelite na Twitter
Podelite na Linkdin
Podelite na Pinterest
Podelite na WhatsApp
Podelite putem mejla

Blitz.rs

Ostavite komentar