Objavljena Vučićeva odluka o vraćanju Skupštini Zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji

U obrazloženju odluke predsednik Vučić navodi da smatra da se izmenama oblast eksproprijacije ne uređuje na odgovarajući način.

„Posebno treba preispitati rokove za preuzimanje pojedinih radnji u postupku, a naročito rok za izjašnjavanje sopstvenika nepokretnosti o predlogu za eksproprijaciju“, naveo je Vučić u odluci. 

Iako se u ovom slučaju, kako navodi, radi o javnom interesu, nasuprot pojedinačnom interesu, država mora da vodi računa o tome da se svako ograničenje zajemčenih ljudskih prava, kakvo je bez sumnje pravo na imovinu, može sprovesti uz poštovanje prava sopstvenika na fer i pravičan postupak, čime se štiti suština zajemčenog prava, navodi se u odluci objavljenoj na sajtu Predsedništva.

Vučić je istakao da je rok od pet dana koji je dat sopstveniku nepokretnosti za izjašnjavanje o predlogu za eksproprijaciju prekratak.

„Teško da za tako kratko vreme, čak i sopstvenik koji poseduje odgovarajuća znanja može da pripremi izjašnjenje, a praktično je nemoguće da neuki sopstvenik može u tako kratkom roku da nađe stručno lice koje će mu pomoći da se izjasni i da se to izjašnjavanje pripremi“, naveo je Vučić u odluci.

Podsetio je da je pravo na imovinu zagarantovano Ustavom Srbije, kao i međunarodnim dokumentima, a ukazao je i na više odluka Evrospkog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske Unije.

Zbog toga smatra da propisivanjem prekratakog roka za izjašnjenje, nije ispoštovan proceduralni zahtev, inherentan pravu na imovinu iz člana 58. Ustava Republike Srbije – da sopstveniku nepokretnosti koja je predmet eksproprijacije bude data razumna prilika da pripremi i iznese svoje izjašnjenje o predlogu za eksproprijaciju.

„Izjašnjavanje o predlogu za eksproprijaciju je sredstvo od suštinskog značaja kojim raspolaže sopstvenik u cilju zaštite svog prava na imovinu, a raspolagnje sa dovoljno vremena za pripremu izjasnjanja je neophodan preuslov da bi se mogao smatrati da je sopstveniku pružena razumna prilika da iznese svoj stav i svoju argumentaciju. Sa rokom od pet dana za izjašnjenje takva prilika mu nije pružena“, zaključio je predsednik u odluci kojom je Skupštini vratio zakon na doradu.

Source

Sviđa Vam se Članak? Podelite...

Podelite na Facebook
Podelite na Twitter
Podelite na Linkdin
Podelite na Pinterest
Podelite na WhatsApp
Podelite putem mejla

Blitz.rs

Ostavite komentar