CPD je pokrenuo digitalnu platformu „Pravosuđe po meri deteta“

Centar za prava deteta (Centar) pokrenuo je digitalnu platformu „Pravosuđe po meri deteta“ putem koje deca i mladi mogu da se informišu o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom. Ujedno, platforma može biti važan resurs za roditelje, staratelje i druge aktere koji su u kontaktu sa decom i mladima. Platforma sadrži osnovne informacije o tome šta je pravosuđe po meri deteta, zatim koji su najčešći razlozi zbog kojih dete može da dođe u kontakt sa zakonom i koja prava ima ukoliko dođe u kontakt sa zakonom kao žrtva, svedok ili učinilac krivičnog dela. Pored toga, dostupni su i korisni informativni materijali u oblasti pravosuđa po meri deteta, koji su razvijeni u saradnji sa decom i mladima iz Kluba DX, pri Centru.

Platforma je nastala zbog potrebe da se deca edukuju o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa zakonom, jer rezultati istraživanja „Pravosuđe po meri deteta iz ugla dece i mladih“, koje je Centar sproveo u 2020. godini, ukazuju na to da 44 % dece i mladih iz opšte populacije nisu uopšte informisani o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom, dok 28% ispitanika tvrdi da je delimično informisana, a samo 3% smatra da je u potpunosti informisana.

U izradi digitalne platforme učestvovali su članovi i članice Dečjeg savetodavnog odbora, koji je uspostavio Centar u okviru projekta FOCUS. Članovi i članice Dečjeg savetodavnog odbora su prethodno učestvovali na radionici na temu medija, umetnosti i javnog nastupa, kako bi se podstakla njihova kreativnost i aktivno učešće u izradi informativnih materijala. Imali su priliku da učestvuju i u izradi videa „Individualna procena deteta u kontaktu sa zakonom“, koji ukazuje na značaj primene multidisciplinarne individualne procene deteta koje dođe u kontakt sa pravosudnim sistemom bilo kao žrtva, svedok ili učinilac krivičnog dela. Pored toga, oni su u protekle dve godine, aktivno učestvovali na radionicama, kako bi se edukovali o značaju pravosuđa po meri deteta, a sa fokusom na individualnu procenu deteta u kontaktu sa zakonom. Kao dečji zagovarači, učestvovali su i u konsultativnom procesu za izradu Strategije EU o pravima deteta, kao i na sastancima koje su organizovale evropske organizacije.

 

Platformu pogledajte na linku.

 

Celu vest na stranici Centra za prava dete pogledajte ovde.

Sviđa Vam se Članak? Podelite...

Podelite na Facebook
Podelite na Twitter
Podelite na Linkdin
Podelite na Pinterest
Podelite na WhatsApp
Podelite putem mejla

Blitz.rs

Ostavite komentar